Onderhoud - efficiënt en van hoge kwaliteit

Kwalitatief goed en efficiënt onderhoud staat garant voor economisch succes, bedrijfszekerheid en waardebehoud. Vandaar dat we op het gebied van inspectie en reparatie consequent streven naar de beste prestatie. Wij onderhouden uw installatie met knowhow en grote betrouwbaarheid en geven u deskundig advies. Dankzij gedetaileerde planning behoudt u het overzicht en heeft u budgetzekerheid. Dat betekent voorsprong – ook ten aanzien van de kosten.

Prestaties:

Prestatie

Uitvoeren van een gestructureerde toestandsanalyse met aanbeveling van maatregelen voor het terugbrengen in de STREEF-toestand.

Meerwaarde

 • Uitvoerig inspectieverslag met meetprotocollen en fotodocumentatie
 • Evaluatie van de bevindingen en beoordeling van de BESTAANDE toestand
 • Herkennen en weergeven van trends
 • Aanbeveling van noodzakelijke maatregelen
 • Realisatieplanning (haalbaarheid, kosten, tijdspad)
 • Beslissingsbasis voor investerings- of onderhoudsplanning

Prestatie

Uitvoeren van jaarlijkse revisies en korte stilstanden (planning van maatregelen, voorbereidingen, capaciteits- en tijdsplanning). Realiseren van geplande maatregelen en herstellen van onvoorziene schade. Begeleiden van de werkzaamheden tot de hernieuwde ingebruikneming.

Meerwaarde

 • Betrokken hoofdopzichter met beroepservaring
 • Betrouwbaar en geschoold vakpersoneel met eigen noodzakelijke werktuigen en gereedschappen
 • Nakomen van afspraken
 • Gedetailleerde operationele planning
 • Bij behoefte flexibele uitbreiding van personeel
 • Arbeidsveiligheid
 • Orde en reinheid
 • Op korte termijn beschikbare reserve-onderdelen af MGG-opslag

Prestatie

Terbeschikkingstelling van professioneel projectmanagement voor revisies.

Meerwaarde

 • Projectmanager met langjarige ervaring op uurbasis (revisiemanagement)
 • In detail afgestemd verloop gevisualiseerd in een totaal tijdspad
 • Garanderen van een geslaagde revisie-implementatie
 • Interfacecoördinatie
 • Actuele transparantie ten aanzien van kosten en tijdspad
 • Rapportage van de constructievorderingen
 • Vroege herkenning van afwijkingen qua budget en tijdspad
 • Geen financiële verrassingen

Prestatie

Snel reageren bij installatie-uitval of ongeplande stilstanden.

 

 

Meerwaarde

 • Ongecompliceerd
 • Op korte termijn inzetbaar
 • Bereikbaar
 • Snel
 • Uitgerust en mobiel

Prestatie

Opstelling van slotrapport met overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en aanbeveling voor de toekomst.

Meerwaarde

 • Gestructureerd overzicht (uitgebreid, volledig en geïllustreerd) van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Opsomming van aanbevelingen
 • Afgeleide acties voor toekomstige revisies
 • Basis voor besluitvorming voor investerings- en onderhoudsplanning
 • Informatie voor dossier over de levensduur
 • Elektronisch beschikbaar rapport
PDF Broschüre MGG Instandhaltung

Brochure
»Onderhoud«

Download PDF